FQL40N50,icmoto-电子元器件垂直搜索平台,快速搜索找料 精准采购流量
FAIRCHILD(飞兆/仙童)
商品类别:MOS(场效应管),商品编号:J03-00511,封装规格:TO-264,商品毛重:0.000010kg
 • 1+
 • 10+
 • 30+
 • 100+
 • ¥23.3957
 • ¥19.8475
 • ¥19.1379
 • ¥18.4283
 • 58 uicmall
  友进芯城
  FAIRCHILD(飞兆/仙童)
 • 1+
 • 10+
 • 30+
 • 100+
 • ¥25.058
 • ¥21.274
 • ¥20.515
 • ¥19.745
 • 1 香港:,国内:3-5工作日 supplier
  华强芯城
  FSC
 • 1+
 • ¥39.23
 • $4.7775
 • 16 香港:5-7,国内:10-12 icgoo
  icgoo
  FSC
 • 1+
 • 25+
 • 50+
 • 100+
 • 300+
 • 500+
 • 1000+
 • 5000+
 • ¥41.1
 • ¥40.91
 • ¥40.73
 • ¥40.35
 • ¥40.17
 • ¥39.98
 • ¥39.61
 • ¥39.23
 • $5.005
 • $4.9822
 • $4.9595
 • $4.914
 • $4.8912
 • $4.8685
 • $4.823
 • $4.7775
 • 16 香港:5-7,国内:10-12 rochester
  icgoo
  Fairchild Semiconductor Corporation
  Trans MOSFET N-CH 500V 40A 3-Pin(3+Tab) TO-264 Tube
 • 1+
 • 10+
 • 25+
 • 50+
 • ¥70.454388
 • ¥64.252805
 • ¥59.365875
 • ¥56.791633
 • $10.236
 • $9.335
 • $8.625
 • $8.251
 • 23 Arrow
  艾睿电子
  Fairchild Semiconductor Corporation
  描述:--,批次:--
 • 1+
 • 10+
 • 25+
 • 50+
 • 100+
 • ¥77.3657
 • ¥70.5554
 • ¥64.9249
 • ¥60.4656
 • ¥55.3642
 • $9.7242
 • $8.8682
 • $8.1605
 • $7.6
 • $6.9588
 • 86 香港:4-7,国内:5-9 Avnet(安富利)
  猎芯网
  Fairchild Semiconductor
  MOSFETN-CH500V40ATO-264
 • 1+
 • 10+
 • 100+
 • 500+
 • 1000+
 • ¥79.84
 • ¥72.093
 • ¥59.685
 • ¥51.9726
 • ¥45.2666
 • 312 7天-15天 得捷电子(上海)有限公司
  路之遥
  Fairchild Semiconductor
 • 1+
 • 10+
 • 25+
 • 50+
 • 100+
 • 250+
 • 500+
 • 1000+
 • 2500+
 • ¥80.67
 • ¥68.17
 • ¥61.05
 • ¥54.52
 • ¥48.45
 • ¥47.52
 • ¥47.52
 • ¥46.22
 • ¥43.85
 • $9.8237
 • $8.301
 • $7.4351
 • $6.6392
 • $5.8995
 • $5.7871
 • $5.7871
 • $5.6289
 • $5.3402
 • 340 香港:4-5,国内:7-10 mouser
  icgoo
  FAIRCHILD
 • 1+
 • 10+
 • 100+
 • 500+
 • 1000+
 • ¥81.2493
 • ¥73.3686
 • ¥60.7408
 • ¥52.892
 • ¥46.0673
 • $10.1796
 • $9.1922
 • $7.6101
 • $6.6268
 • $5.7717
 • 310 香港:4-7,国内:5-9 digikey
  华强芯城
  ON Semiconductor/Fairchild
 • 1+
 • 10+
 • 100+
 • 500+
 • 1000+
 • ¥81.48
 • ¥73.58
 • ¥60.92
 • ¥53.04
 • ¥46.2
 • $9.98
 • $9.012
 • $7.4609
 • $6.4968
 • $5.6585
 • 312 香港:4-5,国内:7-10 digikey
  icgoo
 • 客服
 • 电话
 • 微信