M95040-WMN6TP,icmoto-电子元器件垂直搜索平台,快速搜索找料 精准采购流量
STMICRO
 • 1+
 • ¥1.1893
 • $0.1473
 • 10000 香港:4-11,国内:5-15 verical
  华强芯城
  STMICRO
 • 1+
 • ¥1.1893
 • $0.1473
 • 10000 香港:4-11,国内:5-15 verical
  华强芯城
  ST
 • 1+
 • 100+
 • 500+
 • 1000+
 • 2500+
 • ¥1.4939
 • ¥0.9711
 • ¥0.8964
 • ¥0.8217
 • ¥0.747
 • 18727 国内:3-5工作日,香港: 云汉芯城
  云汉芯城
  STMicroelectronics
  EEPROM Serial-SPI 4K-bit 512 x 8 3.3V/5V 8-Pin SO N T/R
 • 1+
 • ¥1.60437
 • $0.1894
 • 5000 大陆6~12个工作日,香港6~12个工作日 海外代购
  硬之城
  STMICROELECTRONICS
  M95040 Series 4 Kb (512 x 8) 5.5 V Serial SPI Bus EEPROM with High-Speed Clock
 • 1+
 • ¥1.7597
 • $0.22
 • 1937 Future Electronics
  富昌电子
  STMicroelectronics
 • 1+
 • 10+
 • 100+
 • 500+
 • 1000+
 • 2500+
 • 5000+
 • 10000+
 • 25000+
 • ¥2.08
 • ¥1.89
 • ¥1.66
 • ¥1.53
 • ¥1.48
 • ¥1.36
 • ¥1.3
 • ¥1.27
 • ¥1.26
 • $0.2533
 • $0.2305
 • $0.2024
 • $0.1861
 • $0.1806
 • $0.1656
 • $0.158
 • $0.155
 • $0.1535
 • 7087 香港:4-5,国内:7-10 mouser
  icgoo
  STMicroelectronics
 • 1+
 • 10+
 • 100+
 • 500+
 • 1000+
 • ¥2.22
 • ¥2.18
 • ¥1.79
 • ¥1.74
 • ¥1.69
 • $0.27
 • $0.265
 • $0.2174
 • $0.2114
 • $0.2057
 • 7271 香港:4-5,国内:7-10 digikey
  icgoo
  STMICROELECTRONICS
  IC EEPROM 4KBIT 10MHZ 8SO
 • 1+
 • 10+
 • 100+
 • 500+
 • 1000+
 • ¥2.2716
 • ¥2.2295
 • ¥1.8291
 • ¥1.7787
 • ¥1.6967
 • $0.2727
 • $0.2677
 • $0.2196
 • $0.2135
 • $0.2037
 • 7211 国内:7-11,香港:5-9 Digi-Key
  云汉芯城
  ST MICROELECTRONICS
 • 1+
 • 728+
 • 3637+
 • ¥18.73
 • ¥2.81
 • ¥1.72
 • $2.2
 • $0.33
 • $0.2021
 • 7390 香港:15-20,国内:17-22 questcomp
  icgoo
  STMicroelectronics
  IC EEPROM 4KBIT 10MHZ 8SO
 • 1+
 • 10+
 • 25+
 • 50+
 • 100+
 • 250+
 • 500+
 • 1000+
 • ¥1.8557
 • ¥1.8213
 • ¥1.6907
 • ¥1.6825
 • ¥1.4949
 • ¥1.4749
 • ¥1.4536
 • ¥1.4138
 • $0.27
 • $0.265
 • $0.246
 • $0.2448
 • $0.2175
 • $0.2146
 • $0.2115
 • $0.2057
 • 7862 Digi-Key
  得捷电子
 • 客服
 • 电话
 • 微信